Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про державне оборонне замовлення

Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про державне оборонне замовлення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 5
Закону України "Про державне
оборонне замовлення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.115 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частини першу і другу статті 5 Закону України "Про
державне оборонне замовлення" ( 464-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 17, ст. 111) замінити частиною такого змісту:
"1. Фінансування оборонного замовлення здійснюється за
рахунок коштів, що передбачаються у Державному бюджеті України на
відповідний рік. Розподіл коштів з визначенням їх обсягів за
напрямами оборонного замовлення, зазначеними у частині шостій
статті 1 цього Закону, затверджується Кабінетом Міністрів
України".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2248-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry