Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг

Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА
про міжнародний факторинг
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 16, ст.139 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг
( 995_210 ), вчиненої 28 травня 1988 року в м. Оттаві
(додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 січня 2006 року
N 3302-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry