Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про всенародне обговорення проекту Податкового кодексу України

Про всенародне обговорення проекту Податкового кодексу України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про всенародне обговорення проекту
Податкового кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 39, ст.521 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 2495-VI ( 2495-17 ) від 07.09.2010, ВВР, 2010,
N 44-45, ст.530 }

Зважаючи на особливий регулятивний вплив Податкового кодексу
України на суспільні відносини та його значення для кожної людини,
для підвищення конкурентоспроможності національної економіки,
створення сприятливих фіскальних умов для залучення прямих
іноземних інвестицій, активізації інвестиційно-інноваційної
діяльності в Україні, забезпечення її сталого економічного
розвитку, формування відповідального ставлення платників податків
до виконання своїх податкових зобов'язань, забезпечення суттєвого
зменшення масштабів ухилення від сплати податків, демократизації
податкової служби, встановлення рівноправних відносин між
платниками податків і податковими органами, запровадження єдиного
соціального внеску та покращення процедури його адміністрування, а
також забезпечення раціонального використання природних ресурсів,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Вважати за необхідне винести проект Податкового кодексу
України на всенародне обговорення.
У зв'язку з цим до 14 липня 2010 року передати в
установленому порядку Кабінету Міністрів України текст проекту
Податкового кодексу України, підготовленого Комітетом Верховної
Ради України з питань податкової та митної політики до другого
читання з урахуванням пропозицій суб'єктів права законодавчої
ініціативи.
2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити оприлюднення зазначеного у пункті 1 цієї
Постанови тексту проекту Податкового кодексу України та належні
умови для проведення його всенародного обговорення;
узагальнити результати всенародного обговорення проекту
Податкового кодексу України та до 5 вересня 2010 року подати їх до
Верховної Ради України.
3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити і
подати до Верховної Ради України проект закону про Державний
бюджет України на наступний рік на основі нових Податкового та
Бюджетного кодексів України.

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови ВР N 2495-VI
( 2495-17 ) від 07.09.2010 }

5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Голову
Верховної Ради України Литвина В.М.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 8 липня 2010 року
N 2454-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry