Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального
кодексу України і Кодексу України про
адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 45, ст.387 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального кодексу України та Кодексу України
про адміністративні правопорушення такі зміни:
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )
2. У статті 41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) частину першу викласти у такій редакції:
"Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій,
заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші
порушення вимог законодавства про працю -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від п'ятнадцяти до
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) в абзаці другому частини другої слова "посадових осіб
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб"
замінити словами "посадових осіб підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1979-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry