Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Указ Президента України від 12 вересня 1995 року Про створення Фонду для розрахунків за енергоносії

Про Указ Президента України від 12 вересня 1995 року Про створення Фонду для розрахунків за енергоносії

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Указ Президента України від 12 вересня 1995 року
"Про створення Фонду для розрахунків за енергоносії"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 33, ст.263 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 431/95-ВР від 16.11.95, ВВР, 1995, N 43, ст.317 )

Враховуючи те, що Указ Президента України від 12 вересня 1995
року N 830/95 "Про створення Фонду для розрахунків за енергоносії"
суперечить пункту 5 статті 17, пункту 2 статті 18, статті 25
Закону України "Про державну владу і місцеве самоврядування в
Україні" ( 1к/95-ВР ), главі 9.1 Регламенту Верховної Ради
України ( 129б/94-ВР ), статтям 1, 2 та 14 Закону України "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ), статтям 2 та 37 Закону України
"Про Державний бюджет України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ), статтям
13, 27 та 28 Закону України "Про підприємства в Україні"
( 887-12 ), статтям 11 та 28 Закону України "Про бюджетну систему
України" ( 512-12 ) та Декрету Кабінету Міністрів України від 26
грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену вартість",
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до пункту 27 статті 17 Закону України "Про
державну владу і місцеве самоврядування в Україні" застосувати
вето щодо Указу Президента України від 12 вересня 1995 року
N 830/95 "Про створення Фонду для розрахунків за енергоносії".
2. Запропонувати Президентові України привести зазначений
Указ у відповідність до чинних законів України.
3. Міністерству фінансів України та Головній державній
податковій інспекції України 16 листопада 1995 року проінформувати
Верховну Раду України про хід виконання цієї Постанови. ( Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою ВР N 431/95-ВР
від 16.11.95 )
4. Ця Постанова набирає чинності з 3 жовтня 1995 року. ( Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою ВР N 431/95-ВР
від 16.11.95 )

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 3 жовтня 1995 року
N 353/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry