Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 19 Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального статусу судді

Про внесення зміни до статті 19 Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального статусу судді

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 19
Господарського процесуального кодексу України
щодо процесуального статусу судді
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 50, ст.544 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У статті 19 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6,
ст. 56) слова "Законом "Про господарські суди" замінити словами
"Законом України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ).
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 31 травня 2011 року
N 3445-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry