Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Порядок надання ефірного часу та друкованих площ для проведення передвиборної агітації політичними партіями (виборчими блоками політичних партій) - суб'є...

Про Порядок надання ефірного часу та друкованих площ для проведення передвиборної агітації політичними партіями (виборчими блоками політичних партій) - суб'є...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
14.12.2005 N 205
Про Порядок надання ефірного часу та
друкованих площ для проведення передвиборної
агітації політичними партіями (виборчими блоками
політичних партій) - суб'єктами виборчого
процесу за рахунок і в межах коштів Державного
бюджету України, виділених на підготовку та
проведення виборів народних депутатів
України 26 березня 2006 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної виборчої комісії
N 304 ( v0304359-06 ) від 27.01.2006 )

На виконання частини четвертої статті 68 та відповідно до
пунктів 1 та 14 частини другої статті 30, частин шостої та сьомої
статті 66, частини третьої статті 68, частин другої-четвертої,
шостої-дев'ятої, одинадцятої та дванадцятої статті 69, частин
першої-четвертої та сьомої статті 70, статті 71 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись
статтями 11-13, пунктами 18 та 19 статті 19 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок надання ефірного часу та друкованих
площ для проведення передвиборної агітації політичними партіями
(виборчими блоками політичних партій) - суб'єктами виборчого
процесу за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України,
виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів
України 26 березня 2006 року (додається).
2. Цю постанову надіслати політичним партіям (виборчим блокам
політичних партій) - суб'єктам виборчого процесу, Верховній Раді
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським радам, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям, Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення, Державному комітету телебачення та
радіомовлення України, окружним виборчим комісіям, що
здійснюватимуть організаційне та фінансове забезпечення проведення
передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету
України, виділених на підготовку та проведення виборів народних
депутатів України 26 березня 2006 року, Національній телекомпанії
України, Національній радіокомпанії України, редакціям газет
"Голос України" та "Урядовий кур'єр", Державній телерадіомовній
компанії "Крим", обласним державним телерадіокомпаніям, Київській
та Севастопольській регіональним державним телерадіокомпаніям,
Державному комунальному підприємству "Телерадіокомпанія "Київ",
обласним державним і комунальним друкованим засобам масової
інформації для використання у роботі.
3. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ для
проведення передвиборної агітації політичними партіями (виборчими
блоками політичних партій) - суб'єктами виборчого процесу за
рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на
підготовку та проведення виборів народних депутатів України
26 березня 2006 року, опублікувати в газетах "Голос України" та
"Урядовий кур'єр".
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 14 грудня 2005 року N 205
ПОРЯДОК
надання ефірного часу та друкованих площ
для проведення передвиборної агітації
політичними партіями (виборчими блоками політичних
партій) - суб'єктами виборчого процесу за рахунок
і в межах коштів Державного бюджету України,
виділених на підготовку та проведення виборів
народних депутатів України
26 березня 2006 року

Цей Порядок розроблено на виконання частини четвертої
статті 68, відповідно до пунктів 1 та 14 частини другої статті 30,
частин шостої та сьомої статті 66, частини третьої статті 68,
частин другої-четвертої, шостої-дев'ятої, одинадцятої та
дванадцятої статті 69, частин першої-четвертої та сьомої статті
70, статті 71 Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 1665-15 ) (далі - Закон) та з метою забезпечення
проведення передвиборної агітації на виборах народних депутатів
України 26 березня 2006 року (далі - вибори) за рахунок коштів
Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення
виборів (далі - передвиборна агітація).
1. Загальні положення
1.1. Ефірний час та друкована площа для проведення
передвиборної агітації надається лише політичним партіям (виборчим
блокам політичних партій) - суб'єктам виборчого процесу (далі -
партії (блоки).
1.2. Партії (блоки) мають право використовувати ефірний час
та друковану площу, що надається їм за рахунок і в межах коштів
Державного бюджету України, виключно для:
1) проведення передвиборної агітації в електронних
(аудіовізуальних) засобах масової інформації державної чи
комунальної форми власності на загальнонаціональних і регіональних
теле-, радіоканалах відповідно до частини четвертої статті 69
Закону ( 1665-15 );
2) опублікування передвиборних програм партій (блоків) у
друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної
форми власності відповідно до частини першої статті 70 Закону
( 1665-15 ).
1.3. Передвиборна агітація здійснюється з додержанням
принципу рівних умов надання партіям (блокам) рівноцінних за
якістю ефірного часу (однакового за кількістю потенційної
аудиторії) в електронних (аудіовізуальних) засобах масової
інформації та друкованої площі в друкованих засобах масової
інформації (однакове поліграфічне виконання, однакове місце
розташування на шпальті).
1.4. На виготовлення та розповсюдження матеріалів
передвиборної агітації поширюються обмеження, встановлені
частинами першою, п'ятою, сьомою, дев'ятою,
п'ятнадцятою-вісімнадцятою, двадцять другою та двадцять четвертою
статті 71 Закону ( 1665-15 ).
1.5. Організаційне та фінансове забезпечення проведення
передвиборної агітації на виборах з боку виборчих комісій
здійснюється Центральною виборчою комісією та окружними виборчими
комісіями, визначеними у кожному з регіонів України (Автономна
Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) відповідним
рішенням Центральної виборчої комісії.
2. Порядок надання ефірного часу для проведення
передвиборної агітації
2.1. Ефірний час для проведення передвиборної агітації
партіями (блоками) надається Національною телекомпанією України,
Національною радіокомпанією України, регіональними теле-,
радіоорганізаціями України державної чи комунальної форми
власності в період, що починається після проведення відповідних
жеребкувань щодо визначення черговості надання партіям (блокам)
ефірного часу та друкованої площі і закінчується о 24 годині
24 березня 2006 року.
2.2. Оплата проводиться Центральною виборчою комісією та
окружними виборчими комісіями, що здійснюватимуть організаційне та
фінансове забезпечення проведення передвиборної агітації на
виборах, за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених
на підготовку і проведення виборів, та в межах бюджетних
асигнувань, встановлених у кошторисах відповідних виборчих комісій
на цю мету, за фактично наданий партії (блоку) ефірний час:
- на загальнонаціональних телерадіоканалах - відповідно до
угод, що укладаються між Центральною виборчою комісією і
Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією
України;
- на регіональних телерадіоканалах - відповідно до угод, що
укладаються між визначеними Центральною виборчою комісією
окружними виборчими комісіями і регіональними
телерадіоорганізаціями державної чи комунальної форми власності.
Такі угоди укладаються у строк до 26 січня 2006 року
(включно).
2.3. При визначенні окружною виборчою комісією регіональної
телерадіоорганізації для укладення вищевказаної угоди про надання
ефірного часу пріоритет повинен надаватися телерадіоорганізаціям,
що мають найбільшу сферу розповсюдження своїх програм на території
відповідного регіону.
У разі якщо на території одного регіону телерадіоорганізації
державної та комунальної форм власності мають однакову сферу
розповсюдження своїх програм, перевага надається регіональній
телерадіоорганізації, розцінки якої на розповсюдження матеріалів
передвиборної агітації є нижчими.
2.4. Ефірний час, що надається партії (блоку) для проведення
передвиборної агітації, може використовуватися як для виступу
представника (представників) цієї партії (блоку) в прямому ефірі,
так і для розповсюдження попередньо записаної на певному носії
інформації передвиборної агітаційної теле-, радіопередачі.
Партія (блок) має право відмовитись від використання ефірного
часу для проведення передвиборної агітації шляхом подання
письмової заяви до відповідної виборчої комісії, що проводитиме
жеребкування, по 26 січня 2006 року (включно).
2.5. Оригінал та копія запису передвиборної агітаційної
теле-, радіопередачі партії (блоку) не пізніше ніж за три дні до
дня виходу передачі в ефір подаються:
- до Національної телекомпанії України та Національної
радіокомпанії України - однією з уповноважених осіб партії (блоку)
в єдиному багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі;
- до регіональних телерадіоорганізацій - однією з
уповноважених осіб партії (блоку) в єдиному багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі або однією з уповноважених
осіб партії (блоку) у тому територіальному виборчому окрузі, в
якому Центральною виборчою комісією визначено окружну виборчу
комісію, яка здійснюватиме організаційне та фінансове забезпечення
проведення передвиборної агітації.
Запис теле-, радіопередачі подається на таких носіях
інформації:
- до Національної телекомпанії України - на відеокасетах
формату "Betacam-SP";
- до Національної радіокомпанії України - на магнітній
плівці, міні-дисках, дискетах (за домовленістю);
- до регіональних телерадіоорганізацій - на носіях
інформації, з якими працює відповідна телерадіоорганізація.
У разі неподання уповноваженою особою партії (блоку) запису
передвиборної агітаційної теле-, радіопередачі в строк, визначений
у цьому пункті Порядку, партія (блок) вважається такою, що бажає
використати ефірний час у прямому ефірі.
2.6. Працівники Національної телекомпанії України,
Національної радіокомпанії України, регіональних
телерадіоорганізацій у присутності уповноваженої особи партії
(блоку) переглядають чи прослуховують запис передвиборної
агітаційної теле-, радіопередачі цієї партії (блоку) на
відповідність якості запису технічним вимогам.
2.7. У разі невідповідності якості такого запису технічним
вимогам складається акт у двох примірниках, кожен з яких
підписується представником відповідно Національної телекомпанії
України, Національної радіокомпанії України, регіональної
телерадіоорганізації та уповноваженою особою партії (блоку). У
цьому разі партія (блок) може використати цей час у прямому ефірі
або усунути недоліки та не пізніше ніж за 24 години до
запланованого виходу передачі в ефір подати запис, що відповідає
технічним вимогам.
Якщо партія (блок) не усунула недоліків та не подала за 24
години до запланованого виходу передачі в ефір запису, що
відповідає технічним вимогам, то відповідна теле-, радіокомпанія
вважає партію (блок) такою, що бажає використати цей ефірний час у
прямому ефірі.
2.8. Після перегляду чи прослуховування запису передвиборної
агітаційної теле-, радіопередачі партії (блоку) оригінал та копія
цього запису на носіях інформації пломбуються і підписуються
особами, зазначеними у пункті 2.6 цього Порядку.
Оригінал запису передвиборної агітаційної теле-,
радіопередачі партії (блоку), що відповідає технічним вимогам, в
опломбованому вигляді зберігається відповідною
телерадіоорганізацією до часу виходу передачі в ефір. На вимогу
партії (блоку) чи її представника (представників), відповідної
виборчої комісії копії цього запису передаються їм невідкладно.
2.9. У разі якщо представник (представники) партії (блоку),
що бажала використати ефірний час у прямому ефірі, не з'явився
(з'явилися) у визначений жеребкуванням день до відповідної
телерадіоорганізації для виступу, то така телерадіоорганізація
може використовувати цей ефірний час на власний розсуд, однак
зобов'язана безкоштовно поінформувати телеглядачів (радіослухачів)
про відмову представників партії (блоку) від виступу.
Таке інформування здійснюється телерадіоорганізацією протягом
часу, що відводився на передвиборну агітацію партії (блоку),
представники якої не з'явилися для виступу, тричі (через рівні
проміжки часу) шляхом:
- розміщення у нижній частині екрану текстового повідомлення
такого змісту: "Вибачте, представники партії (блоку) (назва) не
з'явилися у студію для виступу перед виборцями", яке має займати
не менше 15 відсотків площі екрану і бути виконане контрастним
кольором до фону та бути сприйнятним для глядача (на телеканалі);
- розповсюдження повідомлення такого змісту: "Вибачте,
представники партії (блоку) (назва) не з'явилися у студію для
виступу перед виборцями" (на радіоканалі).
2.10. Аудіо-, відеозаписи всіх передач, що містять
передвиборну агітацію, зберігаються телерадіоорганізаціями до
закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення
результатів виборів.
2.11. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять
заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного
ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної
цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення
державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання
міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі,
посягання на права і свободи людини, здоров'я населення,
забороняється та тягне за собою відповідальність згідно із
законодавством України.
2.12. Про всі випадки виходу в ефір агітаційних теле-,
радіопередач партій (блоків), у яких вбачаються ознаки закликів до
ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної
цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення
державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання
міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі,
посягання на права і свободи людини, здоров'я населення,
керівництво телерадіоорганізації негайно повідомляє відповідну
виборчу комісію для вжиття нею заходів згідно із законами України.
У разі надходження до Центральної виборчої комісії або
окружної виборчої комісії заяви, скарги щодо порушень, зазначених
у пункті 2.11 цього Порядку, відповідна виборча комісія негайно
надсилає цю заяву чи скаргу до відповідних правоохоронних органів
та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
для перевірки і реагування згідно із законами України.
2.13. Усі спори, що виникають у зв'язку з наданням ефірного
часу для проведення передвиборної агітації, вирішуються в
установленому законом порядку.
2.14. Для проведення передвиборної агітації партії (блоку)
ефірний час надається між дев'ятнадцятою і двадцять другою
годинами: ( Абзац перший пункту 2.14 із змінами, внесеними згідно
з Постановою Центральної виборчої комісії N 304 ( v0304359-06 )
від 27.01.2006 )
- Національною телекомпанією України на Першому Національному
каналі - тривалістю 60 хвилин;
- Національною радіокомпанією України на першому каналі -
тривалістю 60 хвилин;
- регіональними державними чи комунальними
телерадіоорганізаціями: на телеканалі - тривалістю 20 хвилин, на
радіоканалі - тривалістю 20 хвилин.
У кожному з регіонів України (Автономна Республіка Крим,
області, міста Київ та Севастополь) регіональні державні чи
комунальні теле-, радіоорганізації надають ефірний час для
проведення передвиборної агітації тривалістю, визначеною у цьому
пункті Порядку.
2.15. Ефірний час надається партії (блоку) кожною з
передбачених у пункті 2.14 цього Порядку телерадіоорганізацією у
двох рівних частках від загального обсягу часу, визначеного для
розповсюдження агітаційних передач на теле-, радіоканалі певного
виду.
В один і той самий день тижня Національною телекомпанією
України, Національною радіокомпанією України ефірний час може
надаватися трьом партіям (блокам) по черзі, регіональними
державними чи комунальними телерадіоорганізаціями - на
телеканалі - трьом, на радіоканалі - чотирьом партіям (блокам) по
черзі.
Протягом 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції
передвиборної агітаційної теле-, радіопередачі партії (блоку)
забороняється в будь-якій формі коментувати чи оцінювати її зміст,
давати будь-яку інформацію щодо цієї партії (блоку) чи кандидатів
у народні депутати України, висунутих нею.
2.16. Розклад мовлення (сітка мовлення) телерадіоорганізацій,
які мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення на право користування загальнонаціональними
каналами мовлення, змінюється (без зміни обсягу мовлення) на час
розповсюдження передач передвиборної агітації під час виборчого
процесу з метою забезпечення регіональним телерадіоорганізаціям
державної чи комунальної форми власності можливості поширення
їхніх програм та передвиборних передач у відповідних регіонах.
Розклад мовлення телерадіоорганізацій визначається
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за
поданням Державного комітету телебачення і радіомовлення України
на виконання вимог частини третьої статті 69, частин п'ятнадцятої
та шістнадцятої статті 71 Закону ( 1665-15 ).
2.17. Ефірний час для проведення передвиборної агітації
надається партіям (блокам) згідно з результатами жеребкувань,
проведених до 31 січня 2006 року (включно) серед партій (блоків),
що не заявили про свою відмову від використання ефірного часу для
проведення передвиборної агітації.
2.18. Проведенню жеребкувань передують складання
телерадіоорганізаціями державної чи комунальної форми власності, з
якими Центральною виборчою комісією та відповідними окружними
виборчими комісіями, що здійснюватимуть організаційне та фінансове
забезпечення проведення передвиборної агітації на виборах,
укладено угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної
агітації, попереднього розкладу ефірного часу трансляції
агітаційних теле-, радіопередач із зазначенням дати і часу виходу
їх в ефір та надіслання такого розкладу до відповідних виборчих
комісій по 27 січня 2006 року (включно).
2.19. Жеребкування щодо надання ефірного часу на
загальнонаціональних теле-, радіоканалах проводиться Центральною
виборчою комісією на її засіданні за участю представників партій
(блоків) у Центральній виборчій комісії.
У разі відсутності при проведенні жеребкування представників
партій (блоків), що мають право брати участь у жеребкуванні, в
інтересах таких партій (блоків) у жеребкуванні бере участь
працівник Секретаріату Центральної виборчої комісії.
Жеребкування відбувається у два етапи. Перед жеребкуванням
проводиться технічне жеребкування для визначення черговості участі
партій (блоків) у жеребкуванні.
Під час проведення жеребкування можуть бути присутні
представники Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення та Державного комітету телебачення та радіомовлення
України.
2.20. Жеребкування щодо надання ефірного часу на регіональних
теле-, радіоканалах проводяться визначеними рішенням Центральної
виборчої комісії окружними виборчими комісіями, що здійснюватимуть
організаційне та фінансове забезпечення проведення передвиборної
агітації на виборах, на їх засіданнях за участю уповноважених осіб
партій (блоків) у територіальних виборчих округах відповідних
регіонів у тому ж порядку, що і жеребкування у Центральній
виборчій комісії (у два етапи, з проведенням технічного
жеребкування).
Під час проведення жеребкувань можуть бути присутні
представники Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення у відповідних регіонах та представники обласних
управлінь у справах преси та інформації Державного комітету
телебачення та радіомовлення України.
2.21. За результатами жеребкувань Центральною виборчою
комісією та відповідними окружними виборчими комісіями складаються
розклади ефірного часу розповсюдження передвиборної агітації
партій (блоків) із зазначенням дат і годин виходу в ефір
передвиборних агітаційних теле-, радіопередач конкретних партій
(блоків), що брали участь у жеребкуванні.
Відповідні окружні виборчі комісії зобов'язані надіслати до
Центральної виборчої комісії результати жеребкувань та складені за
їх результатами розклади ефірного часу розповсюдження
передвиборної агітації партій (блоків) у триденний строк з дня їх
затвердження.
2.22. Складені за результатами жеребкувань розклади ефірного
часу розповсюдження передвиборної агітації партій (блоків)
публікуються відповідною виборчою комісією у триденний строк з дня
їх затвердження:
- у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" - розклади
ефірного часу розповсюдження передвиборної агітації партій
(блоків) на загальнонаціональних теле-, радіоканалах;
- у регіональних державних чи комунальних засобах масової
інформації - розклади ефірного часу розповсюдження передвиборної
агітації партій (блоків) на регіональних теле-, радіоканалах.
2.23. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими
запитами Центральної виборчої комісії, Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення зобов'язані невідкладно
надавати всю інформацію про виділення ефірного часу партії (блоку)
для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності -
копії відповідних угод, платіжних документів, передач у запису на
плівці та інших носіях інформації.
3. Опублікування передвиборних програм партій (блоків)
3.1. Партія (блок) має право за рахунок коштів Державного
бюджету України опублікувати свою передвиборну програму обсягом не
більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків, подану до
Центральної виборчої комісії при реєстрації кандидатів у народні
депутати України, включених до виборчого списку партії (блоку):
- у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр";
- у регіональних друкованих засобах масової інформації
державної чи комунальної форми власності.
3.2. Оплата проводиться Центральною виборчою комісією та
окружними виборчими комісіями, що здійснюватимуть організаційне та
фінансове забезпечення проведення передвиборної агітації на
виборах, за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених
на підготовку і проведення виборів, та в межах бюджетних
асигнувань, установлених у кошторисах відповідних виборчих комісій
на цю мету, за фактично надану партії (блоку) друковану площу:
- у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" - відповідно
до угод, що укладаються між Центральною виборчою комісією і
редакціями цих газет;
- у регіональних друкованих засобах масової інформації
державної чи комунальної форми власності - відповідно до угод, що
укладаються між визначеними Центральною виборчою комісією
окружними виборчими комісіями і редакціями відповідних
регіональних друкованих засобів масової інформації.
Такі угоди укладаються у строк до 26 січня 2006 року
(включно).
3.3. При визначенні окружною виборчою комісією регіонального
друкованого засобу масової інформації для укладення вищезазначеної
угоди про надання друкованої площі пріоритет повинен надаватися
регіональним друкованим засобам масової інформації, що мають
найбільшу сферу розповсюдження (тираж) на території відповідного
регіону.
У разі якщо на території одного регіону друковані засоби
масової інформації державної та комунальної форм власності мають
однакову сферу розповсюдження (тираж), перевага надається
регіональному друкованому засобу масової інформації, розцінки
якого на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації є
нижчими.
3.4. Партія (блок) має право відмовитися від опублікування
своєї передвиборної програми в газетах "Голос України" та
"Урядовий кур'єр", регіональних друкованих засобах масової
інформації державної чи комунальної форми власності шляхом подання
письмової заяви до відповідної виборчої комісії, що проводитиме
жеребкування, по 27 січня 2006 року (включно).
3.5. Матеріал для публікації передвиборної програми партії
(блоку) в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" надається
Центральною виборчою комісією редакціям цих газет не пізніш як за
два дні до дня підготовки номера (випуску) відповідного
друкованого видання.
3.6. Матеріал для публікації передвиборної програми партії
(блоку) в регіональних друкованих засобах масової інформації
державної чи комунальної форми власності надається цим засобам
масової інформації відповідними окружними виборчими комісіями, що
здійснюватимуть організаційне та фінансове забезпечення проведення
передвиборної агітації на виборах, не пізніш як за 5 днів до дня
підготовки номера (випуску) відповідного друкованого видання.
Центральна виборча комісія забезпечує отримання цими окружними
виборчими комісіями матеріалів, необхідних для опублікування, не
пізніш як за 7 днів до дня підготовки номера (випуску)
відповідного друкованого видання.
3.7. Друкована площа для публікації передвиборних програм
партій (блоків) надається згідно з результатами жеребкувань,
проведених по 31 січня 2006 року (включно) серед партій (блоків),
що не заявили про свою відмову від використання друкованої площі
для проведення передвиборної агітації.
3.8. Проведенню жеребкувань передують визначення редакціями
газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також редакціями
регіональних друкованих засобів масової інформації державної чи
комунальної форми власності, з якими Центральною виборчою комісією
та відповідними окружними виборчими комісіями, що здійснюватимуть
організаційне та фінансове забезпечення проведення передвиборної
агітації на виборах, укладено угоди про опублікування
передвиборних програм партій (блоків), конкретних дат виходу в
світ номерів відповідних видань з програмами із зазначенням місця
розташування цих програм у кожному номері видання (номерів шпальт)
та надіслання такої інформації до відповідних виборчих комісій по
29 січня 2006 року (включно).
3.9. Жеребкування щодо опублікування передвиборних програм
партій (блоків) в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"
проводиться Центральною виборчою комісією на її засіданні за
участю представників партій (блоків) у Центральній виборчій
комісії.
У разі відсутності при проведенні жеребкування представників
партій (блоків), що мають право брати участь у жеребкуванні, в
інтересах таких партій (блоків) у жеребкуванні бере участь
працівник Секретаріату Центральної виборчої комісії.
Перед жеребкуванням проводиться технічне жеребкування для
визначення черговості участі партій (блоків) у жеребкуванні.
Під час проведення жеребкування можуть бути присутні
представники Державного комітету телебачення та радіомовлення
України.
3.10. Жеребкування щодо опублікування передвиборних програм
партій (блоків) у регіональних друкованих засобах масової
інформації державної чи комунальної форми власності проводяться
визначеними рішенням Центральної виборчої комісії окружними
виборчими комісіями, що здійснюватимуть організаційне та фінансове
забезпечення проведення передвиборної агітації на виборах, за
участю уповноважених осіб партій (блоків) у територіальних
виборчих округах відповідних регіонів у тому ж порядку, що і
жеребкування у Центральній виборчій комісії (з проведенням
технічного жеребкування).
Під час проведення жеребкувань можуть бути присутні
представники обласних управлінь у справах преси та інформації
Державного комітету телебачення та радіомовлення України.
Відповідні окружні виборчі комісії зобов'язані надіслати до
Центральної виборчої комісії результати жеребкувань щодо
опублікування передвиборних програм партій (блоків) у триденний
строк з дня їх затвердження.
3.11. Результати жеребкувань оприлюднюються відповідними
виборчими комісіями у триденний строк з дня їх затвердження:
- в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" - результати
жеребкування, проведеного Центральною виборчою комісією;
- у регіональних друкованих засобах масової інформації
державної чи комунальної форми власності, які публікуватимуть
передвиборні програми партій (блоків), - результати жеребкувань,
проведених окружними виборчими комісіями.
3.12. Редакції друкованих засобів масової інформації усіх
форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії
зобов'язані надавати всю інформацію про використання друкованих
площ для розміщення агітаційних матеріалів партій (блоків), а в
разі необхідності - надсилати їй копії відповідних угод, платіжних
документів, а також відповідні публікації.

Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry