Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах

Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Факультативного протоколу до
Конвенції про права дитини щодо участі
дітей у збройних конфліктах

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.476 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1073-VI ( 1073-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.418 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо
участі дітей у збройних конфліктах ( 995_795 ), підписаний від
імені України 7 вересня 2000 року у м. Нью-Йорку (додається*),
ратифікувати із такою заявою:
"Україна підтверджує зобов'язання, взяті на себе відповідно
до статті 38 Конвенції про права дитини ( 995_021 ) у випадку
збройних конфліктів і які мають відношення до дітей, та,
посилаючись на пункт 2 статті 3 цього Протоколу,
заявляє, що мінімальний вік добровільного вступу (за контрактом)
на військову службу до національних збройних сил становить
18 років. { Абзац другий із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1073-VI ( 1073-17 ) від 05.03.2009 }
Україна відповідно до положень національного законодавства
гарантує додержання виключного принципу добровільності у процесі
прийняття громадян на військову службу за контрактом, без
будь-яких проявів насильницького чи примусового характеру".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 червня 2004 року
N 1845-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry