Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків

Про внесення змін до Закону України Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 5, ст.51)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 6, ст. 41, № 43, ст. 386) такі зміни:

1) преамбулу викласти в такій редакції:

"Цей Закон спрямований на захист економічної безпеки держави, прав, свобод та законних інтересів громадян, створення умов для забезпечення стабільної діяльності банків України, посилення фінансової спроможності банківської системи України та мінімізації негативного впливу складної економічної ситуації, що склалася, зокрема, внаслідок тимчасової окупації території України та проведення антитерористичної операції";

2) у статті 8:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Цей Закон, крім пунктів 5, 6, 9, 9-1 та 10 цієї статті, діє до прийняття Верховною Радою України у зв’язку із стабілізацією фінансово-економічної ситуації в Україні рішення щодо втрати ним чинності, але не пізніше ніж до 1 січня 2017 року, крім пункту 9-1 цієї статті, який діє до 1 січня 2019 року";

доповнити пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1. Національний банк України не відносить банк до категорії проблемних або неплатоспроможних з підстав, визначених у пункті 1, абзацах першому, третьому пункту 4 та пункті 4-1 частини першої статті 75; пункті 2 частини першої статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", за умови подання банком Національному банку України програми капіталізації/плану реструктуризації, складених, у тому числі, за результатами діагностичного обстеження, а також плану заходів щодо приведення діяльності банку у відповідність з вимогами законодавства щодо операцій з пов’язаними з банком особами та забезпечення виконання зазначених програм/планів у визначені в них строки".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 грудня 2015 року
№ 913-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry