Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про науково-технічне співробітництво

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про науково-технічне співробітництво

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Союзним Урядом Союзної Республіки
Югославія про науково-технічне співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 5, ст. 44 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Союзним
Урядом Союзної Республіки Югославія про науково-технічне
співробітництво ( 891_007 ), підписану 9 січня 2001 року в
м. Белград (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 325-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry