Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року Про Єдиний митний тариф України

Про внесення зміни до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року Про Єдиний митний тариф України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст.125 )
Про внесення зміни до статті 2 Декрету Кабінету
Міністрів України від 11 січня 1993 року
"Про Єдиний митний тариф України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 3, ст. 6 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Друге речення частини четвертої статті 2 Декрету Кабінету
Міністрів України від 11 січня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний
тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12,
ст.107, N 28, ст.301; 1994 р., N 20, ст.117; 1996 р., N 8, ст.31)
викласти в такій редакції:
"Змінювати ставки мита Кабінет Міністрів України має право
тільки щодо об'єктів митного оподаткування - товарів та інших
предметів, які переміщуються через митний кордон України, при
цьому забороняється зменшувати ставки мита для окремих юридичних
та фізичних осіб і за окремими контрактами або звільняти їх від
сплати мита та переносити терміни його сплати".
2. Кабінету Міністрів України у двотижневий термін привести
свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
3. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 листопада 1996 року
N 506/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry