Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Закону України Про державні нагороди України

Про внесення зміни до Закону України Про державні нагороди України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про державні нагороди України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 39, ст.555 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Закон України "Про державні нагороди України" ( 1549-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162;
2001 р., N 33, ст. 173; 2002 р., N 8, ст. 62; 2003 р., N 24,
ст. 157, N 27, ст. 209; 2004 р., N 35, ст. 414, N 37, ст. 449;
2005 р., N 52, ст. 563; 2006 р., N 14, ст. 116, N 26, ст. 215,
N 30, ст. 258, N 45, ст. 442; 2008 р., N 24, ст. 231, N 42-43,
ст. 293; 2009 р., N 32-33, ст. 485) доповнити статтею 12-1 такого
змісту:
"Стаття 12-1. Виготовлення державних нагород та документів,
що посвідчують нагородження ними
Виготовлення орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних
звань України, нагрудних знаків лауреатів державних премій України
і президентських відзнак, а також документів, що посвідчують
нагородження ними, здійснюється виключно Банкнотно-монетним двором
Національного банку України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів
України, що випливають із цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 травня 2009 року
N 1381-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry