Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року т...

Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року т...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 1 Закону України
"Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу
правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу
1975 року та Другого додаткового протоколу
1978 року до Конвенції"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 1, ст. 4 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Статтю 1 Закону України "Про ратифікацію Європейської
конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, Додаткового
протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до
Конвенції" ( 43/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1998 р., N 23, ст. 129) доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) до Другого додаткового протоколу 1978 року:
Україна визначає, що органами, на які покладаються
повноваження згідно з пунктом 1 статті 12 Конвенції в редакції
Другого додаткового протоколу 1978 року до Конвенції, є
Міністерство юстиції України (щодо запитів судів) і Генеральна
прокуратура України (щодо запитів органів досудового слідства)".

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 15 грудня 1999 року
N 1299-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry