Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Старосільського сільського голови (Старосільська сільська рада Рокитнівського району Рівненської області)

Про призначення позачергових виборів Старосільського сільського голови (Старосільська сільська рада Рокитнівського району Рівненської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів Старосільського
сільського голови (Старосільська сільська рада
Рокитнівського району Рівненської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 30, ст.292 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Старосільського сільського голови Пишняка П.А. (Старосільська
сільська рада Рокитнівського району Рівненської області) та
відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин першої
та п'ятої статті 15, статей 60, 61 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Старосільського сільського
голови (Старосільська сільська рада Рокитнівського району
Рівненської області) на неділю 19 червня 2011 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Старосільського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Старосільського сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України ( 2857-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 7 квітня 2011 року
N 3214-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry