Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про відзначення 75-річчя створення Національного наукового центру Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска Академії медичних наук України та 125...

Про відзначення 75-річчя створення Національного наукового центру Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска Академії медичних наук України та 125...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відзначення 75-річчя створення Національного
наукового центру "Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска" Академії медичних
наук України та 125-річчя з дня народження
академіка М.Д. Стражеска
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 22, ст.153 )

У 2011 році виповнюється 75 років створення Національного
наукового центру "Інститут кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска" Академії медичних наук України та 125 років з дня
народження засновника цього закладу, всесвітньо відомого вченого
академіка Стражеска Миколи Дмитровича.
Враховуючи надзвичайну суспільно-політичну значимість
проблеми здоров'я громадян та її соціально-економічних наслідків
для безпеки і подальшого розвитку держави, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України:
розробити заходи щодо відзначення 75-річчя створення
Національного наукового центру "Інститут кардіології імені
академіка М.Д.Стражеска" Академії медичних наук України та
125-річчя з дня народження академіка М.Д.Стражеска;
здійснити всебічний аналіз виконання Державної програми
запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових
захворювань на 2006-2010 роки ( 761-2006-п ) і розробку
невідкладних практичних дій щодо подальшого посилення профілактики
та лікування артеріальної гіпертензії в Україні;
провести у вересні 2011 року Національний конгрес кардіологів
за участю відомих учених-кардіологів світу;
за результатами виконання у першому кварталі цього року
Державного бюджету України виділити необхідні кошти для зміцнення
матеріально-технічної бази Національного наукового центру
"Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" Академії
медичних наук України, зокрема для придбання медичного обладнання
(магнітно-резонансного томографа) та проведення ремонту приміщень
закладу.
2. Державному комітету телебачення і радіомовлення України
організувати цикли тематичних телевізійних і радіопередач з
проблем здоров'я, посилення боротьби із серцево-судинними
захворюваннями серед населення, всебічне висвітлення в засобах
масової інформації заходів з відзначення цих ювілеїв, підготовку
передач про видатних учених, колективи наукових медичних установ,
які працюють у галузі кардіології.
3. Міністерству охорони здоров'я України, Національній
академії наук України, Академії медичних наук України здійснити
інформаційно-профілактичні заходи щодо лікування хвороб систем
кровообігу серед населення.
4. Національному банку України випустити ювілейні монети у
зв'язку з цими датами.
5. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 11 січня 2011 року
N 2905-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry