Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про розроблення і затвердження державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів Міністерства аграрно...

Про розроблення і затвердження державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів Міністерства аграрно...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про розроблення і затвердження державної
програми реконструкції та модернізації державних
спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів
Міністерства аграрної політики України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 26, ст.364 )

З метою забезпечення належного рівня екологічного
благополуччя та запобігання погіршенню епізоотичної ситуації в
Україні Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Кабінету Міністрів України:
1. До 1 липня 2004 року розробити і затвердити державну
програму реконструкції та модернізації державних спеціалізованих
ветеринарно-санітарних заводів Міністерства аграрної політики
України. При цьому передбачити:
узгодженість її положень з Указом Президента України від
22 березня 2001 року N 192/2001 ( 192/2001 ) "Про невідкладні
заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в
Україні";
доведення виробничих потужностей підприємств галузі до рівня,
що забезпечує утилізацію всього обсягу відходів тваринного
походження;
перелік заходів, розроблених з визначенням державних
спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів, які потребують
реконструкції та модернізації;
розроблення та прийняття необхідних нормативно-правових актів
для забезпечення обов'язкової утилізації відходів тваринного
походження, впровадження конкурентних відносин суб'єктів
господарської діяльності у цій галузі;
джерела фінансування із спеціального фонду державного
бюджету;
можливість здійснення парламентського контролю за її
виконанням.
2. Визначити ветеринарно-санітарні заводи Міністерства
аграрної політики України як заготівельні підприємства, на які
поширюється дія пункту 11.35 статті 11 Закону України "Про податок
на додану вартість" ( 168/97-ВР ) та підпункту 7.13.5 пункту 7.13
статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ).
II. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 23 березня 2004 року
N 1655-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry