Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про перелік об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 9, ст.171 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до переліку об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом
України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації" ( 847-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 37, ст. 332; 2001 р., N 48, ст. 255; 2002 р.,
N 11, ст. 82, N 14, ст. 94, N 29, ст. 196, ст. 197; 2003 р., N 39,
ст. 337, ст. 338, ст. 339; 2004 р., N 22, ст. 310, ст. 311),
згідно з додатком.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 вересня 2004 року
N 2004-IV

Додаток
до Закону України
від 9 вересня 2004 року
N 2004-IV
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації
( 847-14 )

Включити до переліку:
Орган управління МІНПАЛИВЕНЕРГО
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
32355669 ДП "Свердловантрацит"
94800, м. Свердловськ, вул. Енгельса, 1
Кількість об'єктів - 1
Всього по органу управління - 1

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry