Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про надання згоди на обов'язковість для України Угоди про створення Українського науково-технологічного центру

Про надання згоди на обов'язковість для України Угоди про створення Українського науково-технологічного центру

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про надання згоди на обов'язковість для України Угоди про створення Українського науково-технологічного центру
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 19, ст.93 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду на обов'язковість для України Угоди про
створення Українського науково-технологічного центру між Україною,
Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецією ( 998_032 ),
підписаної від імені України 25 жовтня 1993 року в м. Києві
(додається)*.
2. Цей Закон набирає чинності за умови приведення Статуту
Українського науково-технологічного центру у відповідність із
законодавством України, зокрема в частині прав інтелектуальної
власності.
3. Доручити Кабінету Міністрів України після приведення у
відповідність із законодавством України Статуту Українського
науково-технологічного центру внести законодавчі пропозиції про
надання згоди на обов'язковість для України Протоколу про внесення
поправок до Угоди про створення Українського
науково-технологічного центру ( 998_033 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 березня 2001 року
N 2296-III
________________________
*Додається до оригіналу

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry