Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про прийняття поправок 1991 та 1993 років до Конвенції про Міжнародну морську організацію 1948 року

Про прийняття поправок 1991 та 1993 років до Конвенції про Міжнародну морську організацію 1948 року

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про прийняття поправок 1991 та 1993 років до Конвенції
про Міжнародну морську організацію 1948 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 32-33,
ст.495 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Прийняти поправки до Конвенції про Міжнародну морську
організацію 1948 року, прийняті 17-ю Асамблеєю Міжнародної
морської організації 7 листопада 1991 року ( 896_044 ) та 18-ю
Асамблеєю Міжнародної морської організації 4 листопада 1993 року
( 896_003 ) (додаються).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 квітня 2009 року
N 1219-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry