Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків н...

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків н...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
Киргизької Республіки про уникнення подвійного
оподаткування та попередження ухилень від
сплати податків на доходи і капітал

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 17, ст.124 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про
уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від
сплати податків на доходи і капітал ( 417_014), підписану в
м. Бішкек 16 жовтня 1997 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 17 березня 1999 року
N 505-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry