Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про цінні папери і фондову біржу

Про внесення змін до Закону України Про цінні папери і фондову біржу

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 }
Про внесення змін до Закону України
"Про цінні папери і фондову біржу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 45, ст.285 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доповнити статтю 33 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 38, ст. 508; 1992 р., N 47, ст. 645; 1996 р., N 40,
ст. 185) частиною четвертою такого змісту:
"Фондова біржа - організація, яка створюється без мети
отримання прибутку та займається виключно організацією укладання
угод купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не
може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та
за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 вересня 1997 року
N 523/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry