Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Щодо обов'язкового продажу валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку уповноваженими банками

Щодо обов'язкового продажу валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку уповноваженими банками

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Управління валютного регулювання
Р О З'Я С Н Е Н Н Я
N 19011/1979 від 13.12.95
м.Київ
Регіональним управлінням НБУ
ОПЕРУ та ЦМР НБУ
Комерційним банкам

{ Роз'яснення втратило чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 248 ( v0462500-97 ) від 24.07.97 }
Щодо обов'язкового продажу валютних надходжень на
міжбанківському валютному ринку уповноваженими
банками
{ Із змінами, внесеними згідно з Листом Національного
банку
N 13-104/26-81 ( v6-81500-96 ) від 10.01.96 }

У зв'язку з численними запитами ще раз роз'яснюємо. Уповноважені банки зобов'язані здійснювати обов'язковий 50%
продаж валютних надходжень на користь резидентів на
міжбанківському валютному ринку України протягом п'яти банківських
днів з моменту зарахування таких надходжень на спеціальні
розподільчі рахунки (балансовий рахунок 071) резидентів. У
випадку, коли резидент - власник валютних коштів (клієнт банку)
вчасно не надав банку розпорядження про здійснення обов'язкового
продажу, уповноважений банк відповідно до пункту 3 статті 4
Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ) на шостий банківський
день повинен самостійно здійснити зазначений продаж. { Абзац
другий із змінами, внесеними згідно з Листом Національного банку
N 13-104/26-81 ( v6-81500-96 ) від 10.01.96 } Звертаємо вашу увагу на те, що таке списання банком коштів не
є здійсненням безакцептного списання, оскільки в результаті такої,
передбаченої законодавством України, операції у клієнта примусово
кошти не вилучаються, а конвертуються згідно з вимогами валютного
законодавства України в національну грошову одиницю. Згода
резидента - клієнта банку на зазначену операцію законодавством не
передбачена, оскільки декретами Кабінету Міністрів України "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю" та "Про
тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті"
( 16-93 ) чітко обумовлені ті резиденти, які мають право на
звільнення від обов'язкового продажу. Уповноважені банки як при
відкритті валютного рахунку клієнту, так і в процесі його
функціонування повинні мати усі необхідні документи, що
підтверджують право клієнта на звільнення від обов'язкового
продажу (при їх наявності у клієнта).
Заступник Голови Правління В.М.Кравець

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry