Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною і Боліварською Республікою Венесуела

Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною і Боліварською Республікою Венесуела

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору про дружні відносини
і співробітництво між Україною і Боліварською
Республікою Венесуела
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 44, ст.324 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір про дружні відносини і співробітництво між Україною і
Боліварською Республікою Венесуела ( 862_001 ), підписаний 13
листопада 2001 року в м. Нью-Йорку, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 вересня 2002 року
N 156-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry