Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про визнання таким, що втратив чинність, Декрету Кабінету Міністрів України Про державний контракт і державне замовлення на 1993 рік

Про визнання таким, що втратив чинність, Декрету Кабінету Міністрів України Про державний контракт і державне замовлення на 1993 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання таким, що втратив чинність,
Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний
контракт і державне замовлення на 1993 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 17, ст.115 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про поставки продукції
для державних потреб" ( 493/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 3, ст.9) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету
Міністрів України від 22 січня 1993 року N 14-93 "Про державний
контракт і державне замовлення на 1993 рік" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 13, ст. 119, N 28, ст. 301).
2. Запропонувати Кабінету Міністрів України протягом трьох
місяців з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо приведення Закону України
"Про поставки продукції для державних потреб" у відповідність із
Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації" ( 539/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 49, ст.299; 1998 р., N 45, ст.271).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 березня 1999 року
N 493-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry