Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порядку та умов демонстрування і розповсюдження фільмів в Україні

Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порядку та умов демонстрування і розповсюдження фільмів в Україні

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 255 Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо
порядку та умов демонстрування і розповсюдження
фільмів в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20,
ст.162 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 1 частини першої статті 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) абзац "органів управління кінематографією (статті 164-6,
164-7, 164-8 (в частині недотримання квоти демонстрування
національних фільмів при використанні національного екранного часу
в кіно- і відеомережі)" викласти у такій редакції:
"органів управління кінематографією (стаття 164-6 - в частині
демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення
на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і
відеомережі; стаття 164-7 - в частині порушення умов
розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним
посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів у
кіно- і відеомережі; стаття 164-8 - в частині недотримання квоти
демонстрування національних фільмів при використанні національного
екранного часу в кіно- і відеомережі)";
2) абзац "органів Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення (стаття 164-8 в частині недотримання
квоти демонстрування національних фільмів при використанні
національного екранного часу на каналах мовлення телебачення
України)" викласти у такій редакції:
"Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164-6 - в частині
демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення
на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах
мовлення телебачення України; стаття 164-7 - в частині порушення
умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених
державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування
фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-8 - в
частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при
використанні національного екранного часу на каналах мовлення
телебачення України)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 січня 2006 року
N 3349-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry