Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про становище в шахтарських регіонах республіки

Про становище в шахтарських регіонах республіки

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про становище в шахтарських регіонах республіки
( Відомості Верховної Ради Української РСР,
1991, N 13, ст. 148 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Відзначити що за останній час Урядом республіки здійснено
заходи, спрямовані на поліпшення умов праці і побуту шахтарів і їх
сімей. У поточному році прийнято рішення про перехід вугільної
промисловості у підпорядкування республіки, у 2,4 раза підвищені
ціни на видобувне паливо, збільшуються ресурси на задоволення
соціальних потреб працівників вугільної промисловості. З
державного бюджету республіки виділено 12,9 млрд. карбованців, в
тому числі близько 1 млрд. карбованців - на розвиток шахтарських
міст і селищ.
Однак умови праці і побуту трудових колективів шахтарських
регіонів ще залишаються нелегкими. Незадовільно вирішуються інші
гострі проблеми, що хвилюють трудящих.
Верховна Рада Української РСР з розумінням ставиться до
цього, проте за даних умов в республіці немає можливостей
докорінно поліпшити стан справ. Для цього потрібен час. І тому
викликає глибоке занепокоєння вимога регіональної ради страйкових
комітетів Донбасу негайно підвищити заробітну плату у 2-2,5 раза,
в той час як видобуток вугілля знижується.
Проведення страйку ще більше погіршить становище, може
паралізувати роботу багатьох галузей народного господарства,
негативно відіб'ється на умовах життя трудящих, у тому числі і
шахтарських сімей. Дестабілізуючий розвиток подій неминуче
призведе до загострення соціально-економічної кризи, істотно
загальмує процес утвердження суверенітету України, ускладнить
виконання економічних угод, підписаних з іншими радянськими
республіками.
2. Підтримуючи практичні дії Уряду республіки по стабілізації
соціально-економічного стану у вугільній промисловості, доручити
Раді Міністрів УРСР забезпечити контроль і неухильне виконання
прийнятих постанов союзного Уряду з цих питань, а також
зобов'язань, взятих на себе Урядом республіки.
Міністерствам і відомствам республіки, місцевим Радам
народних депутатів посилити роботу, спрямовану на поліпшення умов
життя і праці та соціальний захист населення при переході до
ринкової економіки.
3. Верховна Рада Української РСР закликає шахтарів виявити
розуміння складних обставин, в яких знаходиться економіка
республіки, проявити громадянську зрілість і утриматись в цей
складний час від страйків та інших дій, які можуть призвести до
подальшого загострення соціальної напруги в суспільстві, негативно
позначитись на долі народу України.

Голова Верховної Ради
Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 28 лютого 1991 року
N 801-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry