Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Заяву Верховної Ради України Про додержання Конституції і законів України при вирішенні політичного конфлікту

Про Заяву Верховної Ради України Про додержання Конституції і законів України при вирішенні політичного конфлікту

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Заяву Верховної Ради України
"Про додержання Конституції і законів України
при вирішенні політичного конфлікту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 23, ст.306 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Схвалити Заяву Верховної Ради України "Про додержання
Конституції і законів України при вирішенні політичного конфлікту"
(додається).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 4 квітня 2007 року
N 863-V

ЗАЯВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ПРО ДОДЕРЖАННЯ КОНСТИТУЦІЇ І ЗАКОНІВ УКРАЇНИ
ПРИ ВИРІШЕННІ ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ

Виданий Президентом України 2 квітня 2007 року указ
( 264/2007 ) про дострокове припинення повноважень Верховної Ради
України п'ятого скликання поза всяким сумнівом є неконституційним.
Глава держави не звіривши свій крок з Конституцією України
( 254к/96-ВР ), зокрема її статтею 90, перевищив свої
конституційні повноваження.
До оприлюднення зазначеного указу ( 264/2007 ) Верховна Рада
України 2 квітня 2007 року на своєму спеціальному засіданні дала
чітку, виважену, таку, що ґрунтується на Конституції України
( 254к/96-ВР ), оцінку цьому рішенню.
Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України не визнали
зазначений указ ( 264/2007 ) таким, що породжує
конституційно-правові наслідки, зокрема щодо діяльності
парламенту, і працюють у звичайному режимі. Адже відповідно до
частини першої статті 90 Конституції України ( 254к/96-ВР )
повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття
першого засідання Верховної Ради України нового скликання, а за
статтею 60 Конституції України ( 254к/96-ВР ) ніхто не
зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження і накази.
За такої ситуації необґрунтованою є реакція Президента
України Ющенка В.А. на акти Верховної Ради України, що були
ухвалені до оприлюднення указу ( 264/2007 ) про дострокове
припинення повноважень Верховної Ради України. Так само
безпідставним є указ ( 265/2007 ) Президента України, яким
зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня
2007 року N 595 ( 595-2007-п ), ухваленої з урахуванням Закону
України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) та
на виконання відповідної Постанови Верховної Ради України від
2 квітня 2007 року. Неприйнятною і такою, що не ґрунтується на
приписах Основного Закону України ( 254к/96-ВР ), є спроба
Президента України залучити керівників правоохоронних органів,
Збройних Сил України, інших військових формувань, голів місцевих
державних адміністрацій до участі у політичному конфлікті.
Особливо небезпечним є втягування у політичну боротьбу Служби
безпеки України та її керівництва, про що свідчить публічна оцінка
виконуючим обов'язки Голови Служби безпеки України рішень
парламенту.
Верховна Рада України звертає увагу органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб
на неприпустимість прийняття рішень чи вчинення дій, що суперечать
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законам України, та невідворотність
юридичної відповідальності за такі рішення чи дії, адже ніякими
президентськими указами чи розпорядженнями не можна відмінити
Конституцію ( 254к/96-ВР ) і закони України.
У правовій державі, якою проголосила себе Україна, будь-які
конфлікти мають вирішуватися виключно в рамках закону шляхом
переговорів або у судовому порядку.
Верховна Рада України закликає Президента України негайно
повернутися в конституційне поле і, не очікуючи відповідного
рішення Конституційного Суду України, скасувати указ ( 264/2007 )
про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України
п'ятого скликання.

м. Київ
4 квітня 2007 року

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry