Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку

Про ратифікацію Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.165 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду щодо співробітництва у розвитку та використанні систем
стільникового рухомого зв'язку ( 997_017 ), підписану 17 січня
1997 року в м. Москві, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 3 березня 1998 року
N 149/98-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry