Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до статті 32 Закону Української РСР Про освіту

Про внесення змін і доповнень до статті 32 Закону Української РСР Про освіту

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39,
ст.380 }
Про внесення змін і доповнень до статті 32
Закону Української РСР "Про освіту"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 29, ст.258 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 70/94-ВР від 30.06.94, ВВР, 1994, N 29, ст.259 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину п'яту статті 32 Закону Української РСР "Про освіту"
( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст.451)
викласти у такій редакції: "Учні державних професійних навчально-виховних закладів із
числа дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, і
дітей, які потребують особливих умов виховання, перебувають на
повному утриманні держави, інші учні зазначених закладів
забезпечуються безкоштовним харчуванням і стипендією. Порядок
повного державного утримання та забезпечення учнів державних
професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і
стипендією визначається Кабінетом Міністрів України".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 30 червня 1994 року
N 69/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry