Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оплати праці

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оплати праці

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України з питань оплати праці

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 41, ст.376 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 184/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 41, ст.377 )

З метою відновлення дії деяких положень законодавчих актів,
що регулюють оплату праці працівників освіти, науки, культури та
охорони здоров'я, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Визнати такими, що втратили чинність: абзаци другий, четвертий, п'ятий і шостий пункту 4 статті 48
Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року
N 23-92 "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1993
р., N 11., ст.93); абзац третій пункту 2 Постанови Верховної Ради України
"Про реалізацію Закону України "Про державний бюджет України
на 1994 рік" ( 3899-12 ) в частині запровадження з 1 січня 1994
року доплати педагогічним працівникам, викладачам вищої школи,
науково-технічним кадрам, працівникам у сфері культури, медичним
і фармацевтичним працівникам до рівня середньомісячної заробітної
плати працівників у цілому по народному господарству.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 вересня 1994 року
N 183/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry