Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у с...

Про порядок введення в дію Закону України Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у с...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про застосування
електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових
книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.206 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Ввести в дію Закон України "Про застосування електронних
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках
із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг" ( 265/95-ВР ) з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін: внести пропозиції про зміни до Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ) стосовно права податкових
інспекцій на застосування фінансових санкцій за порушення
суб'єктами підприємницької діяльності встановленого порядку
проведення розрахунків із споживачами; враховуючи досвід інших країн, внести пропозиції про зміни та
доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) щодо встановлення штрафних санкцій до
споживачів у разі їх відмови від оформлених належним чином
товарних чеків при розрахунках за товари і послуги та щодо
розширення кола органів, уповноважених розглядати справи про
адміністративні правопорушення.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 6 липня 1995 року
N 266/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry