Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон

Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору між Україною
і Республікою Білорусь про державний кордон
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 40, ст.265 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір між Україною і Республікою Білорусь про державний
кордон ( 112_004 ), підписаний 12 травня 1997 року в м. Києві,
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 18 липня 1997 року
N 491/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry