Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про забезпечення належного функціонування та цілісності лікувального комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит

Про забезпечення належного функціонування та цілісності лікувального комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про забезпечення належного функціонування
та цілісності лікувального комплексу
Національної дитячої спеціалізованої лікарні
"Охматдит"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 23, ст.325 )
{ В редакції Постанови ВР
N 1859-VI ( 1859-17 ) від 09.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.142 }

З метою збереження належного функціонування та цілісності
майнового комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні
"Охматдит" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України:
заборонити будь-яке відчуження майна, приватизацію приміщень
та обладнання лікарні, а також земельної ділянки, що належить
Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" (далі -
НДСЛ "Охматдит");
дозволити оренду приміщень лікарні тільки за умови
забезпечення безпосередніх потреб НДСЛ "Охматдит";
виділити додатково у поточному році 11 млн гривень бюджетних
коштів на розвиток матеріальної бази НДСЛ "Охматдит";
щорічно починаючи з 2010 року забезпечити під час розроблення
проектів Державного бюджету України на відповідний рік видатки для
фінансування у повному обсязі потреб НДСЛ "Охматдит";
розробити загальнодержавну цільову програму розвитку
НДСЛ "Охматдит" на 2010-2015 роки, передбачивши її відповідне
фінансування та заходи з удосконалення матеріально-технічної бази
закладу, у першу чергу референс-лабораторії з діагностики
онкологічних захворювань, а також розвиток його інфраструктури,
зокрема реконструкцію і капітальний ремонт приміщень та споруд
лікарні, будівництво на території лікарні сучасного
лікувально-діагностичного корпусу, будівництво житлового будинку
та гуртожитку для надання службового житла співробітникам лікарні;
забезпечити інформування Верховної Ради України про хід
виконання цієї Постанови у грудні 2010 року та у подальшому
інформувати щорічно.
2. Рекомендувати Міністерству охорони здоров'я України:
забезпечити в установленому порядку укомплектування
лікарських посад НДСЛ "Охматдит" за рахунок випускників
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та
інших вищих медичних навчальних закладів;
проаналізувати доступність для дітей спеціалізованої медичної
допомоги на базі НДСЛ "Охматдит" та за результатами проведеного
аналізу вжити заходів щодо оптимізації ліжкового фонду лікарні;
вжити заходів з метою недопущення скорочення ліжкового фонду
НДСЛ "Охматдит".
3. Рекомендувати Київській обласній державній адміністрації,
Київській міській державній адміністрації відповідно вжити заходів
щодо забезпечення НДСЛ "Охматдит" фахівцями середнього медичного
персоналу.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань охорони здоров'я.
5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 31 травня 2005 року
N 2590-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry