Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про внесення зміни до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 255 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 52, ст. 305 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Останній абзац пункту 1 частини першої статті 255 Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51,
ст.1122) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 листопада 1996 року
N 489/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry