Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення у 2010 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Про призначення у 2010 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення у 2010 році іменних стипендій
Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 13, ст.132 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про
встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених" ( 774-16 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2007 р., N 17, ст. 257; 2009 р., N 6, ст. 58)
призначити у 2010 році 17 іменних стипендій Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених віком до 35 років, які успішно
пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали
докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою
вченою радою для захисту докторських дисертацій, у розмірі
2 тис. гривень щомісяця кожна:
ВАСИЛЬЄВУ Олексію Миколайовичу - доценту кафедри теоретичної
фізики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;
ВАХОВИЧ Ірині Михайлівні - директору
навчально-науково-виробничого інституту економіки та управління
Луцького національного технічного університету;
ГНАТУШЕНКУ Володимиру Володимировичу - доценту кафедри
електронних засобів телекомунікацій Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара;
ГОРОБЕЦЬ Оксані Юріївні - старшому науковому співробітнику
Інституту магнетизму Національної академії наук України та
Міністерства науки і освіти України;
ЗІНЧЕНКО Олені Володимирівні - доценту кафедри
українознавства і політології Української інженерно-педагогічної
академії;
ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу - провідному науковому
співробітнику Інституту прикладної математики і механіки
Національної академії наук України;
КОВАЛЬСЬКІЙ Любові Леонідівні - завідувачу кафедри економіки
та підприємництва Луцького національного технічного університету;
КОРНОВЕНКУ Сергію Валерійовичу - старшому науковому
співробітнику кафедри новітньої історії Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького;
МОРОЗОВСЬКІЙ Ганні Миколаївні - старшому науковому
співробітнику Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова
Національної академії наук України;
ОДНОРОЖЕНКУ Олегу Анатолійовичу - старшому науковому
співробітнику Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України;
ОЛІЙНИК Оксані Вікторівні - професору кафедри аналізу і
статистики Житомирського державного технологічного університету;
ПАТРИЛЯК Любові Казимирівні - провідному науковому
співробітнику Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії
Національної академії наук України;
ПЕТЕРГЕРІ Юлії Сергіївні - професору кафедри промислової
електроніки Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут";
ПОБЕРЕЖНОМУ Любомиру Ярославовичу - доценту кафедри хімії
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу;
СЛИНЬКУ Віталію Івановичу - старшому науковому співробітнику
Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук
України;
ХЕЦЕЛІУС Ользі Юріївні - докторанту науково-дослідного
інституту фізики Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова;
ЧЕРПАКУ Владиславу Володимировичу - старшому науковому
співробітнику Національного університету "Львівська політехніка".
2. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України
забезпечити виплату іменних стипендій Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених починаючи з 1 січня 2010 року.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 2 лютого 2010 року
N 1848-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry