Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Латвійською Республікою

Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Латвійською Республікою

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво
між Україною та Латвійською Республікою
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 37, ст.282 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір про дружбу і співробітництво між Україною та
Латвійською Республікою ( 428_002 ), підписаний 23 травня 1995
року в м. Рига, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 13 жовтня 1995 року
N 381/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry