Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Першого заступника Голови Верховної Ради України

Про Першого заступника Голови Верховної Ради України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Першого заступника Голови
Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.130 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відкликати народного депутата України Васильєва Геннадія
Андрійовича з посади Першого заступника Голови Верховної Ради
України у зв'язку з наданням згоди Верховною Радою України на
призначення його на посаду Генерального прокурора України та
особистою заявою.
2. Обрати Першим заступником Голови Верховної Ради України
народного депутата України Мартинюка Адама Івановича.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1243-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry