Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про відставку Міністра юстиції України Зварича Р.М.

Про відставку Міністра юстиції України Зварича Р.М.

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відставку Міністра юстиції
України Зварича Р.М.
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 50, ст.508 )

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини
другої статті 115 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти відставку Міністра юстиції України Зварича Романа
Михайловича ( 88-16 ).
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 1 листопада 2006 року
N 293-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry