Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про екстрену медичну допомогу

Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про екстрену медичну допомогу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про екстрену медичну допомогу"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 14, ст.242)

Верховна Рада України постановляє:

1. Текст статті 14 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" викласти у такій редакції:

"1. Фінансове забезпечення системи екстреної медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.

2. Для розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги можуть залучатися кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, а також добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші не заборонені законодавством джерела".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 червня 2013 року
№ 333-VII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry