Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Плаксюка Ю.О. на посаду Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України

Про призначення Плаксюка Ю.О. на посаду Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Плаксюка Ю.О. на посаду
Голови Державного комітету телебачення
та радіомовлення України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 21, ст.225 )

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Призначити Плаксюка Юрія Олександровича на посаду Голови
Державного комітету телебачення та радіомовлення України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 квітня 2010 року
N 2006-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry