Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про Конституційний Суд України

Про внесення зміни до розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про Конституційний Суд України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2136-VIII ( 2136-19 ) від 13.07.2017, ВВР, 2017, N 35, ст.376 }
Про внесення зміни до розділу IV
"Прикінцеві та перехідні положення"
Закону України "Про Конституційний Суд України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 41, ст.355 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Підпункт 1 пункту 3 розділу IV "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 49,
ст. 272) після слів "закони України" доповнити словами "крім
законів України про внесення змін до Конституції України
( 254к/96-ВР ), які набрали чинності".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 серпня 2006 року
N 79-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry