Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про посилення захисту майна творчих спілок України

Про посилення захисту майна творчих спілок України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про посилення захисту майна творчих спілок України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 28, ст.384 )

З метою посилення захисту майна творчих спілок України,
створення сприятливих умов щодо їх функціонування та діяльності
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Рекомендувати Кабінетові Міністрів України підготувати
пропозиції щодо внесення змін до законів України "Про оренду
державного та комунального майна" ( 2269-12 ), "Про професійних
творчих працівників та творчі спілки" ( 554/97-ВР ) в частині
зменшення орендної плати та інших заходів, спрямованих на захист
майна творчих спілок.
2. Рекомендувати обласним, Київській та Севастопольській
міським радам виконати постанову Кабінету Міністрів України від
10 липня 1998 року N 1058 ( 1058-98-п ) "Про передачу нерухомого
майна творчим спілкам" у частині здійснення передачі у власність
або у довічне користування творчих спілок України будинків і
приміщень, які є комунальною власністю територіальних громад.
3. Рекомендувати Київській міській раді привести Рішення
Київської міської ради від 28 вересня 2006 року N 34/91
( ra-034023-06 ) "Про затвердження Порядку передачі майна
територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку
орендної плати за користування майном територіальної громади міста
Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади
міста Києва" у відповідність із положеннями постанови Кабінету
Міністрів України від 10 серпня 1995 року N 629 ( 629-95-п ) "Про
затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку
викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання
в кредит орендареві коштів та цінних паперів".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 травня 2007 року
N 1025-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry