Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за незаконне виготовлення, підробку марок акцизного збору або ...

Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за незаконне виготовлення, підробку марок акцизного збору або ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів
України щодо встановлення відповідальності за незаконне
виготовлення, підробку марок акцизного збору або вчинення
інших протиправних дій, пов'язаних з використанням цих марок
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 52, ст. 294 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про акцизний збір на
алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст.297) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Внести доповнення до таких законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51,
ст. 1122):
1. Доповнити Кодекс ( 80731-10, 80732-10 ) статтями 164-5 та
234-2 такого змісту:
"Стаття 164-5. Реалізація, прийняття на комісію або
зберігання з метою продажу алкогольних напоїв
та тютюнових виробів, на яких немає марок
акцизного збору встановленого зразка
Реалізація, прийняття на комісію або зберігання з метою
продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає
марок акцизного збору встановленого зразка, - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих
алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у
частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих
алкогольних напоїв та тютюнових виробів";
"Стаття 234-2. Органи державної податкової служби України
Органи державної податкової служби України розглядають справи
про адміністративні правопорушення, пов'язані з реалізацією,
прийняттям на комісію або зберіганням з метою продажу алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору
встановленого зразка (стаття 164-5). Від імені органів державної податкової служби України
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право начальник Головної державної
податкової інспекції України та його заступники, начальники
державних податкових інспекцій Автономної Республіки Крим,
областей, районів, міст і районів у містах та їх заступники".
2. Частину другу статті 255 доповнити пунктом 10 такого
змісту:
"10) посадові особи органів державної контрольно-ревізійної
служби України (стаття 164-5)".
3. У першому реченні частини першої статті 265 після слів
"зазначених у статтях" доповнити цифрами "234-1, 234-2".
4. Пункт 2 статті 313 доповнити абзацом такого змісту:
"органів державної податкової служби - у справах про
адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164-5 цього
Кодексу".
IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 липня 1996 року
N 323/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry