Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми

Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 6 Закону України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 25, ст.199 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У статті 6 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 5, ст.21) слова "Пенсійного фонду України" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 квітня 2000 року
N 1628-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry