Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Кодексу адміністративного судочинства України щодо усунення неточностей в процедурі оскарження результатів загальнонаціональних виборів

Про внесення зміни до Кодексу адміністративного судочинства України щодо усунення неточностей в процедурі оскарження результатів загальнонаціональних виборів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни
до Кодексу адміністративного судочинства України
щодо усунення неточностей в процедурі оскарження
результатів загальнонаціональних виборів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.35 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Перше речення частини третьої статті 172 Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) після слів
"встановлення нею результатів" доповнити словами "виборів чи".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 листопада 2009 року
N 1699-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry