Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 12, ст.137)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018}

2. Пункт 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"приймає рішення про залучення радників для підготовки до приватизації та продажу об’єктів".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - двадцятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять першим.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 лютого 2016 року
№ 1005-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry