Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про взаємну охорону секретної інформації

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про взаємну охорону секретної інформації

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Латвійської Республіки про
взаємну охорону секретної інформації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.35 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської
Республіки про взаємну охорону секретної інформації ( 428_025 ),
підписану в м. Києві 7 листопада 2003 року, ратифікувати
(додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 жовтня 2004 року
N 2126-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry