Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок висвітлення роботи п'ятої сесії Верховної Ради України

Про порядок висвітлення роботи п'ятої сесії Верховної Ради України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок висвітлення роботи п'ятої сесії
Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 4, ст. 13 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 108/96-ВР від 25.03.96, ВВР, 1996, N 14, ст. 68 )

З метою задоволення потреб суспільства в об'єктивній та
оперативній інформації про роботу законодавчого органу країни та
враховуючи пропозиції народних депутатів України, Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України, Державному комітету
телебачення і радіомовлення України забезпечити висвітлення
роботи Верховної Ради України в порядку, передбаченому на
четверту сесію Верховної Ради України, та забезпечити щотижнево
по вівторках, середах, четвергах і п'ятницях випуски передачі
"Трибуна фракцій Верховної Ради України". Початок передач о 21
годині 40 хвилин по каналу УТ-2. ( Пункт 1 в редакції Постанови
ВР N 108/96-ВР від 25.03.96 )
2. Прес-службі Секретаріату Верховної Ради України:
- забезпечити всебічне та об'єктивне інформування у
національних та закордонних засобах масової інформації про
діяльність Верховної Ради України та її робочих органів; - здійснювати організацію і проведення по радіо та
телебаченню циклових програм і передач за участю народних
депутатів України.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на постійну
Комісію Верховної Ради України законодавчого забезпечення свободи
слова та засобів масової інформації.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 16 січня 1996 року
N 1/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry