Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звернення громадян з соціальних питань

Про звернення громадян з соціальних питань

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звернення громадян з соціальних питань

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 38, ст.350 )

Зважаючи на численні листи, звернення та скарги, що надходять
на адресу Верховної Ради України та її постійних комісій з
названих питань і засвідчують про слабку соціальну захищеність
населення, недосконалість законодавства по забезпеченню
встановлених державою відповідних гарантій громадянам та вказують
на необхідність вжиття термінових, дійових заходів для суттєвого
поліпшення життєвого рівня людей, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Комісії Верховної Ради України з питань
соціальної політики та праці щодо звернень громадян по
вищезазначених проблемах взяти до відома.
2. Виходячи з того, що головною умовою впровадження Основних
засад становлення економіки в кризовий період ( 61/94-ВР ) є
цілісна соціальна політика, вважати за необхідне до 1 жовтня 1994
року розробити Концепцію соціальної політики в Україні. Підготовку Концепції доручити Кабінету Міністрів України
разом з Комісією Верховної Ради України з питань соціальної
політики та праці, а також з іншими постійними комісіями із
залученням профспілок та громадських об'єднань.
3. Контроль за ходом виконання даної Постанови покласти на
Комісію Верховної Ради України з питань соціальної політики та
праці.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 29 липня 1994 року
N 153/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry