Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про міжнародне автомобільне сполучення

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про міжнародне автомобільне сполучення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки
Молдова про міжнародне автомобільне сполучення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.113 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про
міжнародне автомобільне сполучення, підписану 20 березня 1993 року
в м. Кишиневі ( 498_019 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1486-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry